Jeg kom til verden 20. Januar 1946 i Spidsby, Maglehøjvej 197 (billede nr 1), 4983 Tillize, hos min farfar & farmor, Johannes og Sofie Frederiksen. Den 12/5 blev jeg døbt Niels John.Mine forældre blev skilt kort tid efter min fødsel. Mor ville kun have min bror James med sig til København, jeg skulle blive hos min far, som ikke kunne passe mig alene og sendte mig på børnehjemmet i Nysted. (billede nr 2) Opholdet blev kort fordi farfar og farmor ikke syntes jeg skulle være der, de ville hellere passe mig i Spidsby, hvor de boede. Desværre sluttede den gode tid, da jeg skulle begynde i skole.
Farfar syntes de ville blive for gamle til at have mig hele min skoletid, så jeg måtte flytte hjem til min far og hans nye kone i Nakskov.
Efter et år (1954) på Rødbyvejens skole (billede nr 3) flyttede vi på landet til Askebyvej, hvor min far købte en gammel ejendom.


Skoletiden i Halsted startede 1955 og sluttede i 1963.


Skoletiden begyndte i 1. klasse hos Poula Jørgensen i forskolen (billede nr. 1), efter forskolen flyttede vi over i den "store skole" (billede nr. 2), hvor vi gik indtil vi skulle begynde i den nye Halsted Avnede Centralskole. (billede nr3) I realklassen gik jeg i 2 år inden jeg "slap ud"(billede nr.4)Mælkeforsyningen: Mælk, ost, smør og Hesselager Fløde Is.
Det var her jeg fik mit første arbejde som bydreng (Himmelstrup) og fik kørekort hos en af mælkekuskene, der var kørelærer i sin fritid. Lige ved siden af Mælkeforsyningen lå min fars arbejdsplads Dampmøllen.


Derefter fik jeg læreplads som automekaniker i Stokkemarke på en lille ESSO tankstation med værksted (Vestre Landevej 219), som er lukket nu.


Kort efter jeg var udlært, blev jeg soldat i 12 mdr. Først 3 mdr. på Flyvestation Karup, hvorefter vi blev spredt for alle vinde. Jeg selv skulle være i Eskadrille 544 TUNE nær Roskilde. Vi boede i Avedørelejren og kørte hver morgen i bus til ESK 544. Et halvt år efter soldatertiden blev jeg ansat ved P&T (senere: Post Danmark)som det hed dengang, i dag hedder det jo Post Norden, der var jeg ansat i 32 år. De sidste mange år i Humlebæk.
I dag bor jeg i Humlebæk med min hustru siden 1980.