En søn af Ruth og Frede Frederiksen

Jeg kom til verden 20. Januar 1946 i Spidsby, Maglehøjvej 197, 4983 Tillize, hos min farfar & farmor, Johannes og Sofie Frederiksen. Den 12/5 blev jeg døbt Niels John Frederiksen. Mine forældre blev skilt kort tid efter min fødsel. Mor  ville kun have min bror James med sig til København, jeg skulle blive hos min far, som ikke kunne passe mig alene og sendte mig på Nysted børnehjem.  Opholdet blev kort fordi farfar og farmor ikke syntes jeg skulle være der, de ville hellere passe mig i Spidsby, hvor de boede. Desværre sluttede den gode tid, da jeg skulle begynde i skole. Farfar syntes de ville blive for gamle til at have mig hele min skoletid, så jeg måtte flytte hjem til min far og hans nye kone der boede på  Skandsen 22 i Nakskov. Efter et år (1953) på  Rødbyvej Skole  flyttede vi på landet til Askebyvej 3, hvor min far købte en gammel ejendom.(som er borte nu) Efter jeg var flyttet til Nakskov, tilbragte jeg alle mine skoleferier hos farfar og farmor. Senere kom jeg også meget på Søholt, hvor der var legekammerater og godt at være.

 Maglehøjvej 197


Nysted Børnehjem


Skandsen 22


Ferie hos familien på Søholt Gods

Her i dette hus hos "fætter" Bjerne tilbragte jeg mange gode ferier med leg og køreture ud i det blå med madkurv.

 

 


Skolegangen i Halsted varede fra 1954 til 1963. 

Skoletiden begyndte i 1. klasse hos Poula Jørgensen i Forskolen, hvor der var to klasseværelser og en "stor" gymnastiksal. Alle elever fra hele skole skulle have gymnastik der. Det var også der skolen holdt juletræsfest for alle børn med familie. Derefter flyttede vi over i den"store" skole. Her er et billede fra 6. klasse med mange elever. De sidste 2 år af skolegangen foregik i den nye Halsted Avnede Centralskole inden jeg "slap ud" efter 2. realklasse. De første 7 af skoletiden var rigtig gode for mig, til forskel fra de sidste 2 år. Der kom jo mange nye lærere  og elever. Nogle af lærerne var gode- andre mindre gode (ubehagelige), jeg havde det ikke specielt godt. Den første årlige tur med skolen gik til Reventlowparken (10 km. væk) Senere kom vi også på tur til Jylland og Bornholm.

 


Real-klassen


Halsted Avnede Centralskole


Arbejdslivet starter


Lærepladsen

Derefter fik jeg  læreplads  og Svendebrev som automekaniker i Stokkemarke hos Ernst Sværke på en lille  ESSO tankstation  med værksted (Vestre Landevej 219), som er lukket nu.

Der måtte kun være to lærlinge ad gangen, så jeg startede som arbejdsdreng til ældste lærling var udlært og flyttet. (Abejdstiden dengang var fra 7 til 17, frokost og middagspause i alt 1 time.) Lønnen 1. år var 40 kr. Og vi havde fri om Søndagen.

Mit arbejde som mekaniker blev forholdsvis kort, ca. 1 år + læretiden, hvor jeg var klar over, at jeg var havnet det forkerte sted.

 


Lærekontrakt 1964


Tidligere ESSO tankstation i Stokkemarke (1959)


Ernst Sværke


Svendebrev 1968


Kort efter jeg var udlært, blev jeg soldat i 12 mdr. Først 3 mdr. på Flyvestation Karup, hvorefter vi blev spredt for alle vinde. Jeg selv skulle være i Eskadrille 544 TUNE nær Roskilde. En kort periode boede vi på Flyvestation Værløse. Senere flyttede vi til Avedørelejren og kørte hver morgen i bus til ESK 544.

Ca. 1 halvt år efter soldatertiden blev jeg ansat ved P&T (senere: Post Danmark)som det hed dengang, i dag hedder det postnord, der var jeg ansat i 32 år. De sidste mange år i Humlebæk.
I dag bor jeg i Humlebæk med min hustru siden 1980.